Högtidsbilder i 3D

Tidigare i år fick vi i uppdrag att modellera ett klassiskt hus med Swedoors säkerhetsklassade dörrar. I november fick vi även i uppdrag att ta fram en julversion av samma bild. Vi skapar högtidsbilder till flera av våra kunder. READ MORE

Visionsbild till Arkitekthuset

Arkitekthuset har nyligen lämnat in sitt gestaltningsförslag för ett parallellt skissuppdrag inför kommande detaljplanearbete för Hornsbergskvarteren på Kungsholmen, Stockholm. Traditionella innerstadskvarter förenade med ny och framåtblickande arkitektur efterfrågas. Arkitekthuset svarar med tegel och spån och en mängd livförskjutningar i fasad som ger skuggeffekter och spännande detaljer! Vi på Suteki Studios fick äran att skapa visionsbilden.