Visionsbild till Arkitekthuset

Arkitekthuset har nyligen lämnat in sitt gestaltningsförslag för ett parallellt skissuppdrag inför kommande detaljplanearbete för Hornsbergskvarteren på Kungsholmen, Stockholm. Traditionella innerstadskvarter förenade med ny och framåtblickande arkitektur efterfrågas. Arkitekthuset svarar med tegel och spån och en mängd livförskjutningar i fasad som ger skuggeffekter och spännande detaljer! Vi på Suteki Studios fick äran att skapa visionsbilden.

Suteki levererade 3D-renderingarna till AIX vinnarbidrag ”Dela & Delta”

AB Familjebostäder inbjöd i februari 2015 till projekttävling om Detaljplan 3, DP3, i den framväxande nya stadsdelen Älvsjöstaden (tidigare Kabelverket). Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitekter. Efter avslutad bedömning utsåg juryn förslag Dela & Delta av AIX arkitekter till vinnare av tävlingen och rekommenderade förslaget till fortsatt genomförande. Suteki Studios fick äran att skapa 3D-visionsbilderna till det vinnande bidraget “Dela & Delta”.