Visionsbild till Arkitekthuset

Arkitekthuset har nyligen lämnat in sitt gestaltningsförslag för ett parallellt skissuppdrag inför kommande detaljplanearbete för Hornsbergskvarteren på Kungsholmen, Stockholm. Traditionella innerstadskvarter förenade med ny och framåtblickande arkitektur efterfrågas. Arkitekthuset svarar med tegel och spån och en mängd livförskjutningar i fasad som ger skuggeffekter och spännande detaljer! Vi på Suteki Studios fick äran att skapa visionsbilden.

Nytt uppdrag från AIX Arkitekter

På uppdrag av AIX Arkitekter arbetar vi just nu med att skapa flertalet detaljerade visionsbilder. AIX Arkitekter är ett arkitektkontor med stor bredd i kunskap och erfarenhet.De arbetar inom tre huvudområden:stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering. De är idag 90 personer och sitter i Stockholms innerstad.