Suteki Studios arbetsprocess vid 3D-visualisering

För att hela tiden uppnå en hög kvalitet i våra arkitektoniska visualiseringar och för att underlätta processen för våra kunder har vi valt att utveckla följande rutiner. 

PROJEKTINFORMATION
För att kunna räkna fram ett fast pris behöver vi lite information om projektet och vad ni har för underlag. Skicka gärna över ritningar, skisser, 3D-modeller, referensbilder, antal önskade bilder och när ni önskar en leverans. Ni behöver inte nödvändigtvis ha alla dessa underlag tillgängliga, utan vi tar även uppdrag där endast ritningar eller referensbilder finns som underlag. Projektbeskrivningen behöver heller inte vara väl definierad för att vi ska kunna ta fram en offert.

UPPSTART & 3D-MODELLERING
När ni har godkänt offerten startar vi upp projektet. Under modelleringsprocessen skickar vi över ett utkast ni bekräftar och/eller ger feedback på. Alla processbilder kommer alltid att innehålla vattenstämplar som tas bort vid slutleveransen.

VAL AV VINKEL
När ni har bekräftat att ni är nöjda med 3D-modelleringen är det dags att besluta om bildens vinkel. I den här fasen kommer vi att generera ett antal lågupplösta bilder så att ni kan välja vinkel/vinklar som stämmer överens med era behov.

LJUSSÄTTNING, SKUGGNING & 3D-MODELLERING
När vinkeln godkänts kommer vi att avancera till ljussättning, skuggning och texturering för att skapa önskad atmosfär i bilden. Vi adderar även val av rekvisita och belysning.

FÖRHANDSGRANSKNING
I den här fasen skickar över nya utkast eftersom vi vet att det underlättar beslutsprocessen och återkopplingen med synpunkter.

SLUTRENDERING & POSTPRODUKTION
I det här steget renderar vi ut en högupplöst bild och påbörjar arbetet med postproduktionen (efterbehandling). Vi skickar över ett nytt utkast för godkännande.

LEVERANS & FAKTURERING
När den slutliga bilden har godkänts skickar vi över en högupplöst bild utan vattenstämpel. Fakturering sker alltid efter leverans.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.