Suteki Studios animationer

Genom en animation påverkas betraktaren mer emotionellt än intellektuellt. Vi påverkas känslomässigt av bild och ljud och av deras inbördes förhållande till varandra. I en animation kan vi dessutom berätta något med hjälp av stämningar, associationer, rytm och tempo. Resultatet blir mer än delarna i sig, då vi ständigt gör medvetna eller omedvetna tolkningar av bilder. På Suteki har vi lång erfarenhet av att skapa animationer som leder till effekt. Vi debiterar mellan 450 kr och 540 kr per sekund (beroende på komplexitet).

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.