Högtidsbilder i 3D

Tidigare i år fick vi i uppdrag att modellera ett klassiskt hus med Swedoors säkerhetsklassade dörrar. I november fick vi även i uppdrag att ta fram en julversion av samma bild. Vi skapar högtidsbilder till flera av våra kunder. READ MORE

Visionsbild till Arkitekthuset

Arkitekthuset har nyligen lämnat in sitt gestaltningsförslag för ett parallellt skissuppdrag inför kommande detaljplanearbete för Hornsbergskvarteren på Kungsholmen, Stockholm. Traditionella innerstadskvarter förenade med ny och framåtblickande arkitektur efterfrågas. Arkitekthuset svarar med tegel och spån och en mängd livförskjutningar i fasad som ger skuggeffekter och spännande detaljer! Vi på Suteki Studios fick äran att skapa visionsbilden.

3D-bilder till Swedoor

Swedoor är en av Suteki Studios större kunder. De kommer ofta med kreativa bildidéer och ställer höga krav på bildkvalitén. Suteki Studios fick i uppdrag att ta fram en 3D-miljöbild innehållande en modellerad igloo på Nordpolen med en ytterdörr ur Arctic-serien. Medeltemperaturen för den kallaste månaden är cirka -33 grader vid Nordpolen så en ytterdörr ur Arctic-serien hjälper till att hålla värmen.

3D-bilder för Offeccts showroom

Offecct är ett svenskt företag som grundades i Tibro år 1990. Tillsammans med arkitekter och formgivare från olika delar av världen, utvecklar Offecct möbler med hållbar och funktionell design för aktivitetsbaserade mötesplatser. Suteki Studios har på uppdrag av Offecct skapat två olika miljöer för Offeccts återförsäljares showroom där deras möbler skall visas.